Dienstag, Juni 27, 2006

فهرست ِ کامل ِ نوشته‌های ِ فردای ِ روشن ، از آغاز ، تا پايان ِ سال ِ 2006

کد ملّی
من پَلغوت می‌زنم ؛ پس هستم !
داشتن و نداشتن
از سفرنامه‌ی مكّه ، شاهزاده فرهاد ميرزا
بگشای در ...
بي‌رنگ می‌خواهم شدن ...
نابودیِ ِ يادمان ِ كوروش ، نماد ِ نابودی ِ قطعی ِ ايران است .
آتشی بر فروز ...
به خدايی كه ديگر نيست !
واژونه (1) اسلام - اباحه
ديو بود اين بی‌شرف ...
برای ِ هادی خرسندی ِ عزيز
شمس ، کيميا ، علاء‌الدّين
درنگی بر انگاره‌های ِ عبيد ِ زاكانی ( در حاشيه‌ی ِ « اخلاق الاشراف » )
آيات ِ كوتاه از سُوَر ِ بلند ( اوحام ِ فمينيستی )
وای
بازاری به فراخی ِ همه‌ی ِ ايران
شهر ِ سنگستان
اهرمن / الله
سخنی با مترجمان ِ آثار ِ فلسفی
فدای ِ چشم ِ تو ساقی !
صبح (1)
صبح (2)
صبح (3)
پرواز
نوروزتان به کام !
روش ِ فرهنگی
علی خستکی : دست ِ ننه‌‌م درد نکنه !
چه می‌خواهند اين کشندگان ِ انسان ؟
فيلترشکن
روايت ِ دروغين ِ « اتّحاد ِ صوفی و فيلسوف » [ پاره‌ی ِ نخست ]
اهميت ِ يونانيان از نظر ِ تاريخ ِ جهان
شغال‌ها و عرب‌ها
آيا می‌دانيد که ... ؟
Quack
خنده‌ی ِ سرد
دكتر رامين جهانبگلو بازداشت شده است
من و تو
آبی بر قافله‌ی ِ خفتگان
القارط ُ والاستمداد !
وای بر من
آی آدمها
برای ِ دفاع از ولی‌الله فيض مهدوي
تزريق ، بنگانه ، يا ... ؟!
در باره‌ی ِ صفحه‌ای که برای ِ شعر ِ نيما باز کرده‌ام
صادقای ِ گاو و خاقانی ِ شَروانی
بازپس ستانی
شناسايی
چند و چون ِ حروف‌نگاری ِ من
ربط ِ دل و کون ، و معجزه‌ی ِ مدّعی ِ نبوّت !
دو تک‌بيت
پنداری که منم که جگرم خون کردی ؟
چند صفحه از کتاب ِ « سلوک‌الملوک »
کاش نمی‌آمديم ...
امر ِ قدسی و ضرورت ِ گذر از آن
تنگ‌دستی ، و زيان‌های ِ آن
گفتارهای ِ کوتاه ( 1 )
آيا فقط ما نرينگان جلق می‌زنيم ؟
المجلّقات الرّبعه - I
المجلّقات الرّبعه - II
المجلّقات الرّبعه - III
المجلّقات الرّبعه - VI
چاره‌ی ِ پايدار داشتن ِ حکومت‌های ِ ستمگر ( تورانی )
مرتيکه !
جهان بر پرتگاه ِ آزمون
شب ِ حلاج
تقاضای ِ روشن‌انديشی
طوفان مگر از عهده‌ی ِ مذهب به‌درآيد
عنوان‌اش را شما بگذاريد
اين نطفه‌ی ِ دروغ
ای ننه‌تو ...
آقای ِ زُهَری ِ عزيز !
خدايی و پيغامبری !
يک‌سالگی ِ وبلاگ‌ام
شعر ِ زن - پاره‌ی ِ نخست
راه‌کارهای ِ چُسَکی ِ اکبر ِ‌گنجی
به خودم تسليت می‌گويم
بدون ِ شرح . تمثيل
يکی از مهم‌ترين آموزه‌های ِ سقراطی ِ عيسی
نظر ِ هربرت اسپنسر در باره‌ی ِ انواع ِ دوگانه‌ی ِ مدنيّت
درباره‌ی ِ لينک‌هايی که حذف شده
دم ِ سنگکی . الدّرکُ الاَوّل
رستم و اسفنديار
چيستان
يك رؤيا
کاش می‌توانستم !
مرگ برايم عروسی است !
قاتل يکی است !
بيت ِ زيبايی است !
چرا مردان فرّخ از دست ِ من عصبانی شده ؟
هشت سال ِ آزگار
ديدار با اهريمن
کاروان ِ دزد زده
تقابل ِ دانش و اعتقاد
اسرائيل و حزب‌الله
شرقی - غربی
دم ِ نانوايی ِ سنگک . الدّرک الثّانی
شراب ِ مُسکر و گوشت ِ خوک
اعجاز النّبی
موسی و خضر
تقابل ِ خرد ِ انسانی و علم ِ الهی
دو نوشته در ديگ به ديگ نوشته کرده‌ايم
بزرگ گوز ْ‌مرد ِ فرانکوفيل ِ ما
هنوز هم در اسفل ِ درکات به‌سر‌می‌بريم !
بمب ِ اتمی ، حقّ ِ مسلّم ِ جمهوری ِ اسلامی است !
اگر از يک‌نفر مسلمان بپرسيم ...
گليم‌ام يا گليم‌مان ؟!
عهد ِ جديد
گورستان
شب روز
فرديّت يا انفراد ؟
ادبيّات ِ متفاوت ِ جبهه و جنگ
هفت رباعی ، در آزادی
اين هم برای خودش دنيايی است !
شاخ و شانه !
عرب و اسلام
دو نوشته و يک کتاب
پنج مقاله
دعای ِ فرج
ايرانی‌ام !
اين بار ديگر بدجور گوزيده‌ايد ...
پادشاه ِ فتح
يمگان : ديوی‌ست جهان ِ پير و غدّاری
ورطه‌ی ِ ناگزير
فرياد ِ تعطيلی ِ عقول ِ انسانی
حقوق ، جنگ ، انتخابات
از : تصويرهای من
خواب ِ زمستانی
چه داری چشم ِ آسايش ...
سه مقاله
تلخ
دلشادم آبادم آزادم از يادم ‌ استادم فريادم بنيادم
اسمش منوچهر بود
در مدح ِ مولای ِ اسلاميان ...
بياييد خسترزادگان !
روزای ِ روشن ...
دشمن ِ خانگی
صاحب‌اختيار ِ بی‌لگام
از بيچارگی‌های ِ زندگی ِ روزمرّه
اعدامفهرست ِ نوشته‌های ِ من در اندر تاريکا و ...


اندر تاريكاي ِ زبان ِ پارسي ( پی‌دی‌اف )

يك واژه‌ی ِ مادی : سپاك
پژ و برخی واژگان ِ آن
يك فعل ِ پيشوندی : واخوردن
يك پيشوند ِ فعلی : فا
دو واژه : دُمادُم ، دَمادَم
يك واژه‌ی منسوخ : خويش كام
نكته‌ای در قافيه

اندر تاريكاي ِ زبان ِ پارسي ( وب )
يك واژه‌ی ِ مادی : سپاك
پژ و برخی واژگان ِ آن
يك فعل ِ پيشوندی : واخوردن
يك پيشوند ِ فعلی : فا
يك واژه‌ی ِ منسوخ : خويش كام
دو واژه : دُمادُم ، دَمادَم
نكته‌ای در قافيه
زرهم - زوام ؛ يادداشتی در حاشيه‌ی كارنامه‌ی اردشير پاپكان
در باره‌ی مثنوی « ان شاءالله گربه است » و داوری ِ نادرست ِ استاد آرين پور در باره‌ی ِ آن

شعرگونه‌ها ( پی‌دی‌اف )
آوار ِ سكوت (1)
مأوای ِ من (1)
آوار ِ سكوت (سه قطعه)


3 Kommentare:

  1. to mage aslan mifahmi democracy yani che!!!!!!!!?

    AntwortenLöschen
  2. اگه می گفتین منظورتون دقیقاً به چیه ، شاید می تونستم جواب بدم .

    AntwortenLöschen
  3. درود بر شما. هنوز نوشته هاي شما را نخوانده ام. از آشنايي باشما خوشحال شدم.

    AntwortenLöschen