Freitag, August 29, 2014

ما هرچی داريم از فلسطين داريم...

تماس تلفنی ظريف با خالد مشعل
وزير امور خارجه كشورمان در تماس تلفنی با دبيركل جنبش جهاد اسلامی و رئيس دفتر سياسی حماس ضمن تبريك پيروزی‌های مردم غزه، آمادگی ايران را برای درمان مجروحان، ارسال كمك‌های انسان‌دوستانه و كمك به بازسازی غزه اعلام كرد.

محمدجواد ظريف وزير امور خارجه كشورمان چهارشنبه شب در تماس تلفنی با رمضان عبدالله شلح دبيركل جنبش جهاد اسلامی فلسطين و خالد مشعل رئيس دفتر سياسی حماس با تبريك پيروزی‌های مردم غزه و گروه‌های مقاومت فلسطينی در برابر رژيم صهيونيستی از ايستادگی قهرمانانه مردم غزه در مقابله با اين تجاوزات ظالمانه تجليل كرد.

متنِ کاملِ خبر:
http://www.irdc.ir/fa/content/48993/default.aspx
بياناتِ مرحوم امامِ راحل (قدّس سرّه):
لکن مع‌الاسف اگر فلسطين نبود انقلاب نبود... اين آب و برق و گازِ مجّانی نبود... جای اين‌همه نعمات که ما الآن داريم گوز هم نداشتيم...
مع‌هذا اين فلسطين بوده است که ما را انقلاب کرده است و علی‌ایّ‌حال هرقدر هم که بدهيم باز هم طلب‌شان چيز نمی‌شود...
ما هرچی داريم از فلسطين داريم...
اين فلسطين بوده است که مجاهدِ خلق که رکنی از رُکنَين بود آن‌جا دوره‌ی بطالت و اصالتِ قدسی (که مع‌ذلک بعضی مرتدّينِ خبيث، آن را شرارت و رذالتِ قدسی می‌گويند) می‌ديده؛ لکن کمونيست هم آن‌جا ديده؛ اسلام هم آن‌جا دوره ديده؛ اصلاً ترور و ارعاب و ارهاب را که اُسطُقُسِ اسلامِ عزيز است، فلسطين به ما داده است...
اين‌طور نَشَد که آن‌طور بِشَد که ما چيز بشويم؛ که اعنی نمک‌نشناس!
صددفعه هم که اين جهودِ ملاعين آن‌جا را بتُمباند، باز ما چيز کرد خواهيم...
اين جواد هم که مع‌الاسف اصلاً هم ظريف نيست، لکن خيلی هم زمخت گه می‌خورد... جامعه‌ی بين‌الملل و کشورهای اسلامی سيخی چند است؟ مگر ما بيل به کمرمان داخل شده است که آن‌ها بيايند روی دستِ ما بلند بشوند و مع‌الاسف فردا بگويند اين فلسطين را ما کرديم!
غلط بکنند که آن‌ها بکنند... ما خودمان می‌کنيم و برای ملّتِ ايران هم ازآن‌جا کشک‌سابی می‌آوريم که بيکار نباشند.
به هول و باطری الهی، إن‌شاءالله تعالی، عاقبت همه را خر بکند...

Donnerstag, August 21, 2014

سَواليخ‌الفَنا!

سَواليخ‌الفَنا

غفلت‌ات ره می‌برد زی وازلين
شک رها کن! کونِ همسايه ببين!!

           (از ناسروده‌هایِ مثنوی نغنوی)

جایِ کفّاری چو من، کاين‌جا، به دوزخ اندر-اند
در بهشتِ لندن، آنک، ديوساران می‌چرند
ريده‌ای ای سرزمينِ کفر، ناگه بر قمه
کاين‌همه خرفستران، در سايه‌ات، گُه می‌خورند
اين‌چُنين کز بيخِ گُه‌دان، با تو دارند عربده
در دموکراسی‌ت ريده، آبرویَ‌ت می‌برند
پيرِ استعماری، امّا، قدس‌نشناسی، ببه‌م
نطفگانِ بسمل، از دم، ذوالفقارِ حيدر-اند
رو بر آزادی ببند اينک سواليخ‌الفنا
ورنه زودا کاين هيولايان، فُلان‌ات می‌درند!!

?
سَواليخ، جمعِ سولاخ است، به صيغه‌یِ کُسِخریِ جمعِ عربی!

J
پنج‌شنبه، 30 مرداد 1393؛ 21 اوت 2014

Mittwoch, August 20, 2014

جهنم که فرار کردند اين مغزها!


بازخوانی سخنان امام خمينی
البت، مرحومِ آغایِ مرتحل، ديگر آن‌قدرها ابزار و ابصارِ بصيرت نداشته‌اند که ندانسته دربيابند که بسيارتری ازآن‌ها که رفته‌اند و می‌رويم و خواهند رفت، "مغز" که چه عرض کنم، "کلّه‌پاچه" هم نبوده‌اند و "نيستيم" و نخواهند بود، مع‌الاسف...
"جهنم که فرار کردند اين مغزها!"

می‌گويند مغزها فرار کردند! بگذار فرار کنند. جهنم که فرار کردند اين مغزها! مغزهای علمی نبودند اين مغزها، مغزهاي خيانت‌کار بودند، و الّا کسی از مملکت خودش فرار می‌کند به امريکا؟!

به گزارش پارسينه، در بخشی از بيانات امام خمينی در تاريخ ٨ آبان ١٣۵٨ و در جمع اعضای کميته امداد آمده است:

تصفيه مراکز دولتی و فرهنگی از افراد ناصالح
بايد ادارات تصفيه بشود. بايد فرهنگ تصفيه بشود. بايد دانشگاه‌ها تصفيه بشود. بايد به دست اشخاصي بيفتد که پيوندش با رضا خان پهلوی و با محمدرضا خان پهلوی در سال‌های طولانی نبوده. اين‌هايی که با آن‌ها پيوند دارند نمی‌توانند مملکت ما را اداره کنند، اين‌ها بايد تصفيه بشوند، دولت بايد تصفيه کند اين‌ها را. اتکال به قدرت خودتان بکنيد. همان طوری که می‌بينيد خودتان اين همه کار را انجام داديد، و می‌گوييد استاندار ما همراهی نمی‌کند؛ و شايد بعضی وقتها هم کارشکنی بکند. ابداً اعتنا به همراهی او نکنيد، و خودتان کار بکنيد [با] اتّکال به قدرت الهی. همان‌طور که از اول نظرتان به اين نبود
که اين قشرهای بالا به شما کمک بکنند - و نکردند، و کارشکنی هم شايد کردند - همين طور حالايی که به سازندگی رسيديد، خودتان سازنده باشيد. خودتان دنبال مطالب خودتان برويد. ملت خودش بايد قيام کند. مملکت مال شما است. اين مغزها فرار می‌کنند، و مملکت مال شماست. اين‌ها ارزها را برداشتند و فرار کردند، و حالا هم دارند يکی يکی فرار می‌کنند، می‌بينند ديگر اينجا جای دزدی نيست.


محرومان صاحبان اصلی نهضت و کشور

لکن مع‌الاسف، اين افرنجيّه‌یِ ملاعين...

امام خمينی:
همه بايد نظر خودشان را بدهند و هيچ‌کدام هم برای‌شان حتی جايز نيست که يک چيزی را بفهمند و نگويند. بايد وقتی می‌فهمند، اظهار کنند. اين موافق هرکه باشد، باشد؛ مخالف هرکه هم باشد، باشد.
                             (صحيفه امام، ج13، ص102)

تا هم‌فيهاخالدون، به ضرطِ قاطع معلوم می‌شود که ـ لا ريب فيه ـ حضرتِ مرحوم امامِ راحل (ارواح‌المؤمنين له‌الفدا) مخترعِ جهانیِ «کامنت» هم بوده‌اند؛ لکن مع‌الاسف، اين افرنجيّه‌یِ ملاعينِ آن را به‌اسمِ خودشان چيز کرده‌اند؛ که اعنی ما کرده‌ايم؛ لکن نکرده‌اند!!