Dienstag, Juli 05, 2011

نهادِ مردمی!!

از نهان‌ات، ای «نهاد» معتبر
نام تو، داده علانيّه خبر!
«آن يکی پرسيد اُشتر را که: هی!
از کجا می‌آيی ای اقبال‌پی؟
گفت: از حمّام گرم کوی تو
گفت: خود پيداست از زانوی تو!!»
...

ريد بايد با يکی قيف درست
در «نهاد مردمی» و، کرد پست
تا ازآن، مالند بر بام و درش
بهر شادیّ روان رهبرش!

بز گرفتستند ما را اين دو عن!؟
يا خل‌وچل گشته کلاً اهرمن؟!

با گشادی، کرده‌ای خود را مچل
رو دکان را رنگ و رويی ده، دغل!
ما خود استادان نيرنگ‌ايم و رنگ
خُم منه از بهر ما، شوت دبنگ!

کشف مکر خصم، چون در خون ماست
صد «نهاد مردمی» در کون ماست!


?
اگر کسی شک دارد، لينکّين محترمه‌ی ذيل را، قچارقچوری داده، و گوش هوش، هميدون، به سخنان «گه‌هربار» بزرگواران بدوزد!
http://youtu.be/rlhNnnp-lks
http://youtu.be/lh9C_NdjwA8

(و خود اين حضرت فروزنده باز، چقدر از دهان مبارک، نيک تيز می‌دهند!! اصلاً انگار به‌‌هيچ‌نحو توی باغ عقل و اين‌حرفا که نيست، بزرگوار! چرتايی می‌بافه –به‌ويژک در فايل دوّم-، که آدم از فرطِ فرتافرتِ خنده، فی‌الفور، و در احسنِ اوقات، به طريقه‌ی عديده‌ی «سقط‌گوز»، مرحوم می‌شوديم... روان‌مون شاد!!‌)

pdf

Kommentare:

  1. ".... از دهان مبارک، نيک تيز می‌دهند!"
    آقا مهدی، واقعا زیبا گفتی، اینها ابله به مفهموم واقعی و دارای "شهوت" دوربین تلویزیون هستند. زمانی داستان این دو دوربین شهوتچی را برات تعریف میکنم چون من خوب می شناسمشون.
    ر. ایرانی

    AntwortenLöschen