Samstag, April 30, 2011

نظام اقدس الهی‌ست نه بلگ چغندر!

پس از خوندن نوشته‌ای که لينک‌اش را اين‌جا [يا +] ملاحظه می‌فرماييد، الهام‌جان ايدون حال دادند:
(صدالبتّه، نويسنده‌ی نوشته‌ی فوق، هنوز از «اسيران اسلام» به‌شمارمی‌رود. حتّی به‌قدر يک ويرگول هم با اسلام مشکل ندارد! از ما که نمی‌شود چيزی را قايم کرد!)

بله، متأسّفانه اصل ماجرا همين‌جاست...
برخی، نظام اقدس الهی را بلگ چغندر تصوّر کرده‌اند؛ و گُمان برده‌اند که توی چرت است!
اسلام ناب محمّدی، تا بخواهيد از اين غازيان آشکار و نهان دارد: خاتمی، منتظری، سروش، کديور، اشکوری، گنج‌الله، ... و امثال اين خرفستر کراواتی: سازگارا! (اون بنی‌صدر ملنگ را هم فراموش نکنيد!)
اين‌ها پروردگان بيضه‌ی اسلام‌اند و نمی‌توانند بيرون از مأموريّت الهی خود قدمی بردارند. مشکل و ايراد از اين‌ها نيست؛ مشکل از ماست که بدون پرسيدن «رمز عبور»، هر تفاله‌ای را به خود راه می‌دهيم و ازخود می‌پنداريم...
رمز عبور اين است: بگو نابود باد اسلام ناب محمّدی!
و اگر خيلی سريع و مشکوک جواب داد، بايد از او خواست که رمز عبور را، دوباره، و اين دفعه دوقبضه وارد کند: ... متن را نمی‌نويسم که باز نگوييد مهدی صاحب‌زمان داغ کرده، جوش آورده، عبيدی شده!
...
مَهدی يعنی «هدايت‌شده»؛ و من سال‌هاست که به وساوس هميشه‌شيطانی پروردگارم ابليس اعظم (که توی جمجمه‌ی ما منزل دارند)، به صراط مستقيف «ضلالت» هدايت شده‌ام. صاحب‌زمان هم يعنی دارنده‌ی زمان؛ و بديهی‌ست که من هنوز برای سفر به «هفت‌هزارسالگان‌وَئِجه» تذکره نگرفته‌ام، و بنابر اين، هنوز «زمان» دارم... پس می‌شوم «مَهدیِ صاحب‌زمان» (نفس‌کش که نمی‌کشيم؛ ولی منکراش می‌تونن بيان جلو...)

عزيزان خودتان! اين را به‌ياد داشته باشيد:
اسلام ارتجاعی است، نه به آن معنايی که منافقين خلق، راجع به «رژيم» می‌گفتند و می‌گويند (انصافاً اين لقب چه‌قدر برازنده‌ست: منافقين! واقعاً منافق‌اند!!) بلکه به اين معنا که می‌تواند به هر اندازه که اقتضای مقعد صدق‌اش باشد، کش بياورد و تنگ و گشاد شود...
قصّه‌ای می‌گويم تا به عمق ماجرا پی ببريد. و اين‌جا ناچارم تکمله‌ای به آن «گذرنامه» بيفزايم: چنانچه کسی هردو رمز عبور را هم گفت، امّا سوء پيشينه داشت، احتياطاً بايد به قرنطينه منتقل شود تا سولاخ‌سمبه‌های‌اش «برپژوهيده» شود، به قول آقای کزّازی!
چرا؟
عرض می‌کنم:
هنگامی که قرار شد اراذل محمّد (ص) بروند و يکی از بزرگان يهود –به‌گُمان‌ام کعب‌بن‌اشرف (شاعر بزرگ يهودی، و از بزرگان يهود يثرب)- را ترور کنند، خرفستر مأمور ترور گفت که من بايد سخنی بگويم تا کعب اعتماد نمايد و از قلعه فرود آيد. محمّد (ص) به وی جواز داد که: هر سخنی می‌توانی بگويی؛ حتّی دشنام به رسول‌الله که من‌ام!!!

توجّه فرموديد عزيزان خودتان!؟ اين از آن بيدها نيست که پف بکنيد و بلرزد. به اين می‌گويند: مخوف‌ترين هيولای همه‌ی اعصار بشری؛ گنده‌ترين ريده‌ی اهريمن همه‌تن‌مرگ؛ ديو دروج: اسلام ناب محمّدی! (صلوات بلند ختم کنيد!!!!)

$
متنِ باعث:
آقای سازگارا! يکسال و نيم دنباله رو شما بودم، اما الان چندين ماه است که به اين نتيجه رسيدم که شما تنها و تنها به اصلاح اين رژيم فاسد فکر می‌کنيد و نه براندازی... آقای سازگارا در حالیکه ما ۱۱ ارديبهشت را پيش رو داريم شما در حال انتقال افکار عمومی به سمت دعای خامنه‌ای و احمدی‌نژاد می‌بريد و کوچکترين اشاره نيز به ۱۱ ارديبهشت نمی‌کنيد... آقای سازگارا! ما اعدام نمی‌خواهيم، ما شکنجه نمی‌خواهيم، ما شلاق به اسم اسلام نمی‌خواهيم... ما اين رژيم فاسد را نمی‌خواهيم... ما اصلاح‌طلب نمی‌خواهيم... اصلاح‌طلب کجای اين رژيم فاسد را می‌خواهد اصلاح کند؟ همان بهتر که اصلاح‌طلبان در قدرت و سوپاپ اطمينان اين رژيم نباشند. نفس ملت از فقر و بيچارگی به‌شماره افتاده است... چرا اعلام روز خشم ايران نمی‌کنيد؟ حالم از اين به‌اصطلاح مبارزات بی‌خشونت شما که تنها و تنها هدفش سپردن قدرت به دست اصلاح‌طلبان و نه کمک به ملت ايران است به‌هم‌می‌خورد... امثال شما مسئول تمام سرخوردگی‌های جنبش سبز می‌باشيد... شما بوديد که جنبش مارا از ۲۵ خرداد ميليونی به روزهائی رسانديد که حضور چندده‌نفره‌ی مردم باعث شادی و آرامش خاطر جنبش شود... هدف مبارزين براندازی اين رژيم فاسد بود و هدف شما ضرب شصت نشان‌دادن به حکومت تا بفهمند که شما اگر بخواهيد می‌توانيد مردم را به خيابان بياوريد و شما اصلاح‌طلبان را ناديده نگيرند... آقای سازگارا! هم شما و هم اين رژيم فاسد خيلی خوب می‌دانيد که خواسته اين ملت تنها و تنها براندازی اين حکومت فاسد می‌باشد و تفاوتی ميان خاتمی و خامنه‌ای و احمدی‌نژاد نيست... ما جمهوری اسلامی نمی‌خواهيم... تا دير نشده به ملت بپيونديد و اعلام روز خشم ايران بکنيد... من يکسال و نيم فريب حرف‌های شما و باقی اصلاح‌طلبان را خوردم... به ملت بپيونديد، قبل از اين‌که ملت، خود سکان رهبری اين جنبش را در دست گيرد... به‌زودی آتش انقلاب‌های مردمی خاورميانه به ايران نيز سرايت خواهد نمود و ملت گرسنه خود به خيابان‌ها خواهند آمد.. به ملت بپيونديد
/ از يک ای‌ميل

https://www.facebook.com/groups/218922838121052/permalink/222871057726230

Keine Kommentare:

Kommentar posten