Montag, August 28, 2006

بزرگ گوز ْ‌مرد ِ فرانکوفيل ِ ما

اين احسان نراقی خيلی مشکوک می‌زند ؛ يا زنانده می‌شود ، ها !
عجالةً برخی از آنچه را که بايد گفت ، در عنوان فشرده کرده‌ام . باشد که مجالی دست دهد ...
من به سايت ِ خبری ِ « روز آنلاين » ايميل‌ام را داده‌ام ؛ و روز يا روز در ميان ، اخبارش را دارم . در فايل ِ 26 اوت 2006 ، يکی از مقالات از آن ِ نراقی است ؛ اندر ستايش ِ فرانسه و حزب‌الله ، و نکوهش و فروکوبش ِ اسرائيل و امريکا .
سايت ِ « روز آنلاين » از فيلترشدگانان است ؛ از اين رو ، عين ِ مطلب ِ نراقی را اينجا بازچاپ داده‌ام .

Kommentare:

  1. این بشر صد نبش بی پرنسیپ را من از اون روزی که موسسه ی مطالعات اجتماعی را راه انداخت می شناسم. خیلی بی شخصیّت و بی پرنسیپ و فرصت طلبه. همینا، ایرانزمین را به خاک سیاه نشوندند مهدی عزیز. ایشون به آخوند زاده ی تمام عیاره. از نوه ی ملّا نراقی « معراج السّعادة » انتظار دیگه ای غیر از ریاکاری و مزوّری و مُتعه گی داری عزیزم.

    AntwortenLöschen
  2. نمی دونستم که ایشون نواده ی ِ اون ملا احمد نراقیه . اگرچه از خود ملا هم چیز زیادی نمی دونم ، ولی اگر این نوه ی اونه ، لابد خودشم پفیوز بوده

    AntwortenLöschen
  3. بله عزیزم. ایشون نوه ی همون ملّا احمد نراقیه.

    AntwortenLöschen