Sonntag, April 16, 2006

روش ِ فرهنگی


يادم نيست خواب بوده‌ام يا در بيداری به آن فکر کرده‌ام . نه ، خواب می‌ديده‌ام : دخترانی برهنه در خيابان می‌گشتند و پليس‌های خوش‌لباس و خوش‌تيپ ، در حالی که در يک دست شورت و در دست ِ ديگر بسته‌ای شکلات ِ امريکايی داشتند در پی ِ دخترکان می‌دويدند که : « آقای ِ جورج بوش خواهش کرده‌اند که اين شکلات را به عنوان ِ هديه بپذيريد و اين شورت را هم بپوشيد . درست است که حالا ايران کاملاً آزاد شده و هيچ آمر و ناکری در کار نيست ، امّا باور کنيد در امريکا هم اين‌قدر کس‌وکون‌لختی رايج نيست . خواهش می‌کنم خانم ! آقای رئيس‌جمهور خواهش کرده‌اند . » و دخترکان تابی به اندام ِ برهنه‌ی ِ خود می‌دادند و خنده ‌کنان می‌گريختند . صحنه‌ای که پليس‌ها را حالی به حالی می‌کرد ؛ حتّی پليس ِ امريکايی را .
حالا می‌بينم که احتمالاً اين خواب ِ عجيب ، از اثر ِ خواندن ِ امثال ِ اين حرف‌ها بوده ؛ اگر چه اين سخنان ِ گُه‌هربار را مدتّی بعد خوانده‌ام :
به گفته محمد عباسپور: "افراد بدحجاب به جاي حفظ حرمت زن و جايگاه آن در اسلام با لباسهاي جلف در انظارعمومي ظاهر مي‌‏شوند و موجب افكار پريشي جوان مي‌‏گردند و دلهاي آنها را مي لرزانند. اين دختران، فساد خود را از ماهواره مي گيرند و ماهواره وار در خيابانها تردد مي كنند." پيش تر او در صحن علني مجلس شوراي اسلامي پيشنهاد كرده بود "در مبارزه با بدحجابي پيش از به كار گرفتن روشهاي فيزيكي بايد از روش فرهنگي استفاده كرد." اين نماينده مجلس در تشريح "روش فرهنگي مبارزه با بدحجابي" گفته بود "براي مثال خانمهاي عفيفه [چادري] هميشه يك چادر اضافه در كيف خود داشته باشند تا اگر يک بدحجاب در حال مفسده بود با روي خوش به وي چادر تعارف كنند ولي اگر آن مفسد چادر را قبول نكرد، سپس به اقدام فيزيكي روي بياورند."
مأخذ :
http://r0ozonline.com/01newsstory/015014.shtml

Keine Kommentare:

Kommentar posten